TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Quy định về thực tập cuối khóa của sinh viên đại học hệ chính quy đào tạo theo học chế tín chỉ

 

Xem hướng dẫn và biểu mẫu tại đây

 

Bài viết trước đó Nghiệm thu Đề tài “Giải pháp nâng cao kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Tài chính công thông qua xây dựng Bộ Tài liệu thực hành Lập dự toán ngân sách địa phương”
Bài viết tiếp theo Nghiệm thu đề tài “Phát triển nguồn nhân lực khoa học của Trường Đại học Tài chính - Kế toán”
In
1065 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả