TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Nội dung và kế hoạch thực tập cuối khóa cho sinh viên khóa 3 đại học và khóa 5 liên thông đại học năm 2018

THÔNG BÁO

Phổ biến nội dung, kế hoạch thực tập cuối khóa cho sinh viên khóa 3 đại học

 và khóa 5 liên thông đại học, năm 2018

 

          Thực hiện Kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2017 - 2018, Để triển khai kế hoạch thực tập cuối khóa cho sinh viên khóa 3 đại học và khóa 5 liên thông đại học, phòng Quản lý đào tạo bố trí thời gian và địa điểm để các Khoa phổ biến nội dung, kế hoạch thực tập cuối khóa cho sinh viên.

          - Thời gian: 15 giờ, ngày 19/01/2018

          - Địa điểm:

             + Ngành Tài chính - Ngân hàng: Phòng học 12A

             + Ngành Kế toán, Kiểm toán: Hội trường

             + Ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế: Phòng học 13A 

          Để buổi phổ biến nội dung, kế hoạch đạt kết tốt đề nghị sinh viên đi đầy đủ, đúng giờ.


Phòng QLĐT

 

Bài viết trước đó Nghiệm thu Đề tài khoa học cấp trường năm 2017 “Ảnh hưởng của chiến lược Marketing quan hệ đến chất lượng mối quan hệ giữa ngành ngân hàng và khách hàng doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ngãi”
Bài viết tiếp theo Kế hoạch cập nhật chế độ kế toán hành chính sự nghiệp mới cho sinh viên chuyên ngành Kế toán nhà nước và Kiểm toán
In
447 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả