TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”
SuperUser Account

Nghiệm thu đề tài khoa học “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”

Sáng ngày 24/1/2017, Hội đồng Khoa học Trường Đại học Tài chính - Kế toán do Tiến sĩ Bùi Phụ Anh, Hiệu trưởng Nhà trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu Đề tài khoa học cấp Trường “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. Đề tài do ThS, NCS. Nguyễn Thị Phương Ngọc, ThS, NCS. Võ Thị Thu Diệu (Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh) đồng chủ nhiệm cùng với sự tham gia của ThS. Võ Thị Trương Tâm (Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh - Thư kí đề tài), TS. Trần Tùng Lâm (Trưởng Khoa Quản trị kinh doanh)


ThS, NCS. Nguyễn Thị Phương Ngọc đại diện nhóm tác giả báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với mục tiêu khám phá và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường đại học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, đặt cơ sở khoa học cho việc hoạch định các chính sách tạo lập môi trường và các giải pháp kích thích tinh thần khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trong bối cảnh hiện nay.


Các thành viên trong nhóm tác giả đề tài


TS. Lê Xuân Lãm - Trưởng phòng QLKH&HTQT - Thư kí Hội đồng phát biểu

Đề tài được Hội đồng nghiệm thu đánh giá đã đáp ứng được các mục tiêu nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu phù hợp, hiện đại. Đề tài được thực hiện đúng tiến độ; có giá trị khoa học cả về lý luận và thực tiễn, có tính ứng dụng trong công tác nghiên cứu, giảng dạy. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng nghiệm thu đã thống nhất thông qua đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Khá.

Nguồn tin: Quỳnh Anh - Phòng QLKH&HTQT


Bài viết trước đó Hội SV trường ĐH Tài chính - Kế toán tham gia Tư vấn tuyển sinh năm 2017 tại TP Quảng Ngãi
Bài viết tiếp theo Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
In
109 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả