TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Ngọc bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Ngày 19/02 vừa qua, tại Học viện Khoa học xã hội, NCS. Nguyễn Thị Phương Ngọc (Trưởng Phòng Công tác Sinh viên, Trường Đại học Tài chính - Kế toán) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh với tên đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường đại học khu vực tỉnh Quảng Ngãi" dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Nguyễn An Hà và PGS.TS. Mai Hà. Đến dự buổi bảo vệ có TS. Mai Bá Ấn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Kế toán. 


NCS. Nguyễn Thị Phương Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ 

Luận án nhằm khám phá và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường đại học ở khu vực tỉnh Quảng Ngãi; qua đó đề xuất các giải pháp gia tăng nhận thức, nâng cao tinh thần doanh nhân và thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên trong bối cảnh hiện nay. 
Về mặt lý luận, luận án cung cấp cơ sở khoa học trong lĩnh vực nghiên cứu về dự định khởi sự kinh doanh, tổng kết được lý thuyết các khái niệm liên quan đến đề tài nghiên cứu; phát triển hệ thống thang đo, kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu về các nhân tố chính ảnh hưởng đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên tại tỉnh Quảng Ngãi.
Về mặt thực tiễn, luận án đã đánh giá, phân tích được thực trạng nhận thức về vấn đề khởi sự kinh doanh và dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên; khám phá và đo lường được các nhân tố và mức độ tác động của các nhân tố chính ảnh hưởng đến dự định khởi sự kinh doanh của sinh viên các trường đại học tại khu vực tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả của nghiên cứu giúp cho các nhà hoạch định chính sách và các trường đại học có cách nhìn đầy đủ và toàn diện về các nhân tố ảnh hưởng đến dự định khởi nghiệp kinh doanh của sinh viên, đặt cơ sở khoa học cho việc hoạch định chiến lược đào tạo của các trường đại học, kiến tạo môi trường học tập kích thích nảy nở ý tưởng kinh doanh sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên. 

NCS. Nguyễn Thị Phương Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng TS. Mai Bá Ấn, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Kế toán


NCS. Nguyễn Thị Phương Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng người hướng dẫn khoa học, Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ và đại diện lãnh đạo Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

  Việc NCS. Nguyễn Thị Phương Ngọc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên trong Nhà trường, là mục tiêu hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

Quỳnh Anh.

Bài viết trước đó BIỂU TRƯNG (LOGO) VÀ Ý NGHĨA
Bài viết tiếp theo Hội đồng trường
In
151 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả