TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Kết quả xử lý học vụ học kỳ 2, năm học 2016-2017

1. Hình thức Cảnh báo

2. Hình thức Buộc thôi học

Bài viết trước đó Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và chưa đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp năm 2017
Bài viết tiếp theo Danh sách SV buộc thôi học năm học 2016-2017
In
808 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả