TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Hướng dẫn V/v xem đáp án và kết quả phúc khảo

Bài viết trước đó Thông báo V/v tổ chức cho sinh viên các khóa đại học, cao đẳng chính quy đăng ký học phần và thời khóa biểu HK 1 năm học 2017 - 2018
Bài viết tiếp theo Danh sách phân công giảng viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp K3 - Hệ vừa làm vừa học
In
778 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả