TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Cơ cấu tổ chức

Hội đồng trường

    TS. Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch Hội đồng trường
  TS. Lê Xuân Lãm - Phó Hiệu trưởng, Thư ký Hội đồng trường
    TS. Mai Bá Ấn - Phó Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng trường
  TS. Phạm Sỹ Hùng - Hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng trường
  Ths. Nguyễn Văn Cần - Phó Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, Thành viên Hội đồng trường
  Ths. Nguyễn Đăng Hồng, Trưởng phòng Tài chính - Kế toán,  Thành viên Hội đồng trường

 
  NGƯT, TS.Lê Văn Khâm - Trưởng Khoa Tài chính - Ngân hàng, Thành viên Hội đồng trường
  TS. Bùi Thị Yến Linh - Trưởng khoa Kế toán - Kiểm toán, Thành viên Hội đồng trường
    ThS. Nguyễn Văn Luyện - Phó Cục trưởng Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi, Thành viên Hội đồng trường
    Ông Trần Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi, Thành viên Hội đồng trường
  ThS. Nguyễn Hoàng Trúc, Thành viên Hội đồng trường 
Bài viết trước đó Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Phương Ngọc bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Bài viết tiếp theo Giới thiệu
In
386 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả