TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

Danh sách SV buộc thôi học năm học 2016-2017

Bài viết trước đó Kết quả xử lý học vụ học kỳ 2, năm học 2016-2017
Bài viết tiếp theo Danh sách phân công giảng viên hỗ trợ sinh viên lớp K1B kiến tập
In
506 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả