TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Supper admin
/ Danh mục: Thông báo, Tốt nghiệp

Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2022

Kèm theo Quyết định số 229/QĐ-TĐHTCKT:

Kèm theo Quyết định số 230/QĐ-TĐHTCKT:

Bài viết trước đó Chi bộ Công tác Sinh viên tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới
Bài viết tiếp theo Quyết định khen thưởng cho sinh viên Khóa 7 ĐHCQ đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc, Giỏi, Khá toàn khóa học
In
1904 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả