TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account

BIỂU TRƯNG (LOGO) VÀ Ý NGHĨA

Mẫu logo màu (dùng cho bài giảng điện tử, bài trình chiếu, các tài liệu khác trên máy)

 

Mẫu logo trắng đen (dùng cho các bảng in)

 

 

Bài viết trước đó CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Bài viết tiếp theo Thông báo việc học và thi lần cuối cho sinh viên cao đẳng hệ chính quy chưa tốt nghiệp
In
90 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả