TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán, nhiệm kỳ 2017-2020
SuperUser Account

Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Tài chính - Kế toán, nhiệm kỳ 2017-2020

Thực hiện Công văn số 26-CV/BTCĐUK ngày 29/6/2017 của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Quảng Ngãi về việc lãnh đạo tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2017-2020. Từ ngày 04/7 đến 27/7/2017, 14 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đai học Tài chính - Kế toán đã tổ chức Đại hội thành công tốt đẹp.


Đại hội các Chi bộ diễn ra với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và dân chủ, đúng Quy định của Điều lệ Đảng. Nội dung báo cáo chính trị của các Chi bộ thể hiện khá đầy đủ, toàn diện trên các mặt công tác nhiệm kỳ qua gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Chi bộ và đơn vị.


Qua các buổi làm việc tích cực, với tinh thần trách nhiệm các Chi bộ đã nghiêm túc lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có năng lực và trình độ để tổ chức hoạt động và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 đề ra, đó là: Nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Chi bộ thực sự là những hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện đúng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác của đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng; nâng cao chất lượng dạy và học, xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng Đảng bộ Trường vững mạnh toàn diện.Lãnh đạo Chi bộ Đào tạo - Khảo thí - Thanh traLãnh đạo Chi bộ Khoa học - Thư việnLãnh đạo Chi bộ Khoa Kế toán - Kiểm toánDanh sách lãnh đạo các Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020

1. Chi bộ Phòng Tổ chức - Hành chính

Bí thư: Trần Thị Bích Liên

2. Chi bộ Phòng Tài chính - Kế toán

Bí thư: Nguyễn Đăng Hồng

3. Chi bộ Phòng Quản trị - Thiết bị

Bí thư: Hoàng Hải

4. Chi bộ Công tác sinh viên

Bí thư: Nguyễn Chấp

Phó Bí thư: Nguyễn Thị Phương Ngọc

Ủy viên: Vũ Văn Khanh

5. Chi bộ Khoa học - Thư viện

Bí thư: Lê Xuân Lãm

Phó Bí thư: Lê Thị Ánh Tuyết

Ủy viên: Phạm Ngọc Thắng

6. Chi bộ Đào tạo - Khảo thí - Thanh tra

Bí thư: Trần Xuân Việt

Phó Bí thư: Nguyễn Duy Công

7. Chi bộ Khu Nội trú

Bí thư: Đào Tấn Hoanh

Phó Bí thư: Nguyễn Ngọc Thanh

8. Chi bộ Khoa Lý luận chính trị

Bí thư: Đỗ Thành Đô

Phó Bí thư: Nguyễn Thị Thu Thủy

9. Chi bộ Khoa Kế toán - Kiểm toán

Bí thư: Bùi Thị Yến Linh

Phó Bí thư: Nguyễn Thị Thanh Vân

Ủy viên: Nguyễn Thị Hồng Oanh

10. Chi bộ Khoa Tài chính - Ngân hàng

Bí thư: Nguyễn Hoàng Nguyên

Phó Bí thư: Phạm Thị Minh Việt

Ủy viên: Huỳnh Ngọc Hạnh

11. Chi bộ Khoa Hệ thống thông tin quản lý

Bí thư: Lê Thị Thanh Lưu

Phó Bí thư: Lê Thị Diệu Huyên

12. Chi bộ Khoa Luật Kinh tế

Bí Thư: Huỳnh Ngọc Nghiêm

13. Chi bộ Khoa Quản trị kinh doanh

Bí thư: Nguyễn Thị Như Mai

Phó Bí thư: Nguyễn Thị Mỹ Vân

14. Chi bộ Liên Bộ môn

Bí thư: Lê Hồng Quang

Phó Bí thư: Bùi Thanh Tuấn

Nguồn tin: Võ Văn Thảo (Phòng TC-HC)
Bài viết trước đó Quyết định Ban hành quy định đánh giá và phân loại công chức, viên chức của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Bài viết tiếp theo Kế hoạch Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" đầu năm học, đầu khóa học - năm 2017
In
72 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả