TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Văn bản

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán tăng phát hành 03 số/năm và tăng 100 trang/số

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán (Bộ Tài chính) đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép hoạt động báo chí in  (số 345/GP-BTTTT ngày 03/9/2013) và được Cục Thông tin khoa học và công nghệ Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Mã số chuẩn quốc tế (ISSN) cho xuất bản phẩm nhiều kỳ theo Công văn số 35/TTKHCN-ISN ngày 30/9/2014.

Từ khi được thành lập đến nay, Tạp chí đã giới thiệu nhiều kết quả nghiên cứu khoa học của các nhà khoa học trong và ngoài trường; cung cấp thông tin về các sự kiện, hoạt động khoa học công nghệ phục vụ công tác nghiên cứu và giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng và phát triển năng lực khoa học của Nhà trường.

Cho đến nay, Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán đã phát hành được 05 số (mỗi năm 02 số, mỗi số 80 trang). Song với sự lớn mạnh của đội ngũ các nhà khoa học, giảng viên nhà trường, cùng với sự đông đảo các nhà khoa học, cộng tác viên ngoài trường, Ban Biên tập Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán đã đề nghị Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép Tạp chí được tăng số và tăng trang. Ngày 1/3/2016 vừa qua, Tạp chí đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép sửa đổi bổ sung thay đổi kỳ hạn xuất bản từ 02 kỳ/năm thành 03 kỳ/năm, đồng thời tăng trang nội dung Tạp chí từ 80 trang lên 100 trang. Việc thay đổi này là mốc son đánh dấu sự phát triển và trưởng thành của Tạp chí, góp phần vào sự phát triển chung của Nhà trường.

 (Nguồn tin: Quỳnh Anh - Phòng QLKH&HTQT)

In
966 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả