TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Supper admin

Thông báo mức điểm trúng tuyển đại học chính qui đợt 1 năm 2022

UFA NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 2 NĂM 2022

 

Bài viết trước đó UFA nhận hồ sơ xét tuyển đại học hệ chính quy đợt 2 năm 2022
In
1214 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả