TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Đặng thị Thanh Thúy
/ Danh mục: Thông báo

Thông báo triển khai một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Cơ sở chính và Phân hiệu Thừa Thiên Huế [KHẨN]

Bài viết trước đó Thông báo điều chỉnh thời gian bắt đầu các ca thi đối với kỳ thi kết thúc học phần từ học kỳ II năm học 2020-2021
Bài viết tiếp theo Lịch học học kỳ phụ năm học 2020 - 2021
In
165 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả