TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Đặng thị Thanh Thúy

Thông báo tạm hoãn cho sinh viên, học viên tại Cơ sở chính trở lại Trường học tập trung

Bài viết trước đó Thông báo tuyển sinh Lớp ôn tập kiến thức phục vụ thi tuyển Công chức Ngành Thuế năm 2021
Bài viết tiếp theo Thông báo thu tiền BHYT bắt buộc đối với sinh viên đại học K7, K8, K9, K10, K9LT, K10LT và K2VB2, K3VB2 năm 2022
In
264 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả