TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Thông báo điều chỉnh thời gian bắt đầu các ca thi đối với kỳ thi kết thúc học phần từ học kỳ II năm học 2020-2021

Bài viết trước đó Thông báo công khai các học phần đủ điều kiện mở lớp và tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung thay các học phần không đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ phụ 2020-2021
Bài viết tiếp theo Thông báo triển khai một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Cơ sở chính và Phân hiệu Thừa Thiên Huế [KHẨN]
In
403 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả