TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Supper admin
/ Danh mục: Thông báo

Thông báo công khai các học phần đủ điều kiện mở lớp và tổ chức cho sinh viên đăng ký thay thế cho các học phần không đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 tại Cơ sở chính

Bài viết trước đó Thông báo tổ chức cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2022-2023
Bài viết tiếp theo Thông báo tổ chức thực tập cuối khóa cho sinh viên khóa 08 đại học chính quy và khóa 10 liên thông đại học hệ chính quy, năm học 2022-2023
In
869 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả