TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Thông báo công khai các học phần đủ điều kiện mở lớp và tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung thay các học phần không đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ 2, năm học 2021-2022

Bài viết trước đó Thông báo tổ chức cho sinh viên các khóa đại học hệ chính quy đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2021-2022
Bài viết tiếp theo Thông báo xét tốt nghiệp bổ sung năm 2021
In
358 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả