TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Supper admin

Thông báo bố trí lịch học cho sinh viên đang học học phần "Thực hành chuyên môn" phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Bài viết trước đó Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân hệ chính quy cho sinh viên tốt nghiệp đợt 1 năm 2021 phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Bài viết tiếp theo Thông báo điều chỉnh lịch học bổ sung kiến thức và ôn thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 5 năm 2021
In
375 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả