TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Đặng thị Thanh Thúy

Lịch học học kỳ phụ năm học 2020 - 2021

Tải tập tin đính kèm (EXCEL)

 

Bài viết trước đó Thông báo triển khai một số biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Cơ sở chính và Phân hiệu Thừa Thiên Huế [KHẨN]
Bài viết tiếp theo Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế
In
731 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả