TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Biểu mẫu, Hướng dẫn dành cho CB,GV

Biểu mẫu, Hướng dẫn dành cho CB,GV

Phiếu đề nghị chỉnh, sửa đề thi


Phiếu đề nghị điều chỉnh điểm

Biên bản bàn giao đề thi

Mẫu Chế bản đề thi

Hướng dẫn nhập CBCT vào phần mềm QLSV

Hướng dẫn chấm thi các học phần thi thực hành trên máy

Mẫu Phiếu khảo sát đánh giá chương trình đào tạo

 

 

 

In
478 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả