TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Đặng thị Thanh Thúy

Trường Đại học Tài chính - Kế toán đồng chủ trì Hội thảo quốc tế “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững (FASPS 3)”

Ngày 12/11, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đồng chủ trì tổ chức Hội thảo quốc tế “Tài chính - Kế toán thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững (FASPS 3)” cùng với Học viện Tài chính, Trường Đại học Tài chính - Marketing và Trường Bồi dưỡng Cán bộ tài chính. Hội thảo diễn ra dưới hai hình thức: trực tiếp tại Học viện Tài chính và trực tuyến tại điểm cầu các Trường. Hội thảo FASPS-3 tập trung vào các chủ đề:

- Các chính sách tài chính - kế toán cho phát triển kinh tế tư nhân; Nguồn nhân lực, môi trường kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; Các quan điểm và nhận thức về kinh tế tư nhân; Quản lý kinh tế, cải cách tài chính công, cải cách hành chính để phát triển kinh tế tư nhân; Kinh tế tư nhân, điều kiện, giải pháp, định hướng phát triển kinh tế tư nhân, những nhân tố ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân;

- Thực trạng, vai trò, đóng góp của kinh tế tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam; Kinh tế tư nhân trong bối cảnh hội nhập, cách mạng 4.0, tham gia các Hiệp định thương mại tự do…Vai trò của Nhà nước và các chủ đề khác liên quan đến thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân; Các mô hình kinh tế (Kinh tế chia sẻ, kinh tế số, kinh tế ban đêm, kinh tế tuần hoàn …) và sự phát triển kinh tế tư nhân…


Trường Đại học Tài chính - Kế toán đồng chủ trì tổ chức Hội thảo FASPS-3

Hội thảo đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học đến từ các tổ chức quốc tế, cơ quan trung ương, các Viện nghiên cứu trong và ngoài nước tham dự dưới hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Các diễn giả chính của Hội thảo gồm PGS. TS. Simone Domenico Scagnelli, Phó trưởng khoa Tài chính Kế toán, Đại học Kinh doanh và Luật thuộc Đại học Edith Cowan, Perth, Australia, PGS. TS. Farhad Taghizadeh-Hesary, Phó giáo sư kinh tế, Đại học Tokai, Nhật Bản.

Ban Tổ chức đã nhận được hơn 150 bài viết. Qua hai vòng thẩm định, Hội thảo đã chọn lựa được 98 bài đăng trong kỷ yếu hội thảo. Tất cả bài viết được trình bày bằng tiếng Anh. Trường Đại học Tài chính - Kế toán có 11 bài tham luận, trong đó có 3 tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội thảo. Ban Tổ chức đã chọn ra 8 bài viết xuất sắc nhất để trao giải: “Bài viết xuất sắc” (Best Paper), trong đó Trường Đại học Tài chính - Kế toán có 03 bài gồm bài viết của TS. Nguyễn Thị Phương Ngọc (đồng tác giả), bài viết của TS. Nguyễn Thị Lệ Huyền và ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Duyên và bài viết của ThS. Lê Thị Mến.

Hội thảo đã tạo diễn đàn khoa học cho các giảng viên, viên chức của Nhà trường và các nhà khoa học trong và ngoài nước trao đổi, chia sẻ thông tin khoa học liên quan đến các chủ đề Tài chính, Kế toán, Quản trị kinh doanh,…; học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, khả năng nghiên cứu, lĩnh hội và tiếp thu khoa học công nghệ mới; tạo điều kiện để các nhà khoa học công bố các kết quả nghiên cứu. Việc tổ chức Hội thảo cũng tạo cơ hội kết nối, hợp tác với nhiều cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước trong việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm về các lĩnh vực mà Nhà trường đào tạo để hướng tới sự phát triển và hội nhập.

Một số hình ảnh của Hội thảo:

Quỳnh Anh.

Bài viết trước đó Giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán nhận danh hiệu “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Tỉnh
Bài viết tiếp theo Trường Đại học Tài chính - Kế toán đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ và khai giảng các khóa đào tạo
In
1197 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả