TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

thanhthuy Dang

Nghiệm thu đề tài khoa học cấp cơ sở (cấp Trường) năm 2022

Ngày 5.8 vừa qua, Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 do TS. Lê Xuân Lãm, Chủ tịch Hội đồng trường làm Chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp Trường: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng học sinh, sinh viên tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi(Chủ nhiệm đề tài: ThS. Đào Mạnh Hùng - Phòng Công tác Sinh viên, Thư ký đề tài: ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Duyên - Phòng Công tác Sinh viên) và đề tài “Nâng cao ý thức sử dụng mạng xã hội cho sinh viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán” (Chủ nhiệm đề tài: ThS. Từ Thị Cẩm Giang - Khoa Lý luận Chính trị, Thư ký đề tài: ThS. Lê Thị Phương Dung, Phòng Tổ chức - Hành chính). Đây là 02 trong số 21 đề tài khoa học được Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt cho các nhóm nghiên cứu tổ chức triển khai trong năm 2022.

Về cơ bản, các đề tài được thực hiện đúng tiến độ, đạt được những yêu cầu đề ra về mục tiêu, nội dung, cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, …; đồng thời, sản phẩm đề tài được đánh giá có giá trị khoa học, giá trị ứng dụng và hiệu quả nghiên cứu. Bên cạnh kết quả đạt được, Hội đồng nghiệm thu đề tài cũng đã thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, đưa ra một số góp ý để các nhóm tác giả tiếp tục hoàn thiện đề tài được tốt hơn. Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng đã thống nhất thông qua các đề tài với kết quả đánh giá xếp loại Khá.

Một số hình ảnh của các nhóm tác giả và Hội đồng

 Quỳnh Anh.

Bài viết trước đó Lễ tốt nghiệp đại học chính quy đợt 2 năm 2022
Bài viết tiếp theo Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” năm 2022
In
1035 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả