TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

thanhthuy Dang

Nghiên cứu sinh Trần Thanh Tâm bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ

Sáng ngày 14/02/2023, tại Học viện Tài chính, NCS. Trần Thanh Tâm (Giảng viên chính, Bộ môn Kế toán Nhà nước, Khoa Kế toán - Kiểm toán, Trường Đại học Tài chính - Kế toán) đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán với đề tài “Hoàn thiện phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Phạm Văn Đăng và PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh. Đến tham dự buổi bảo vệ có đại diện Trường Đại học Tài chính - Kế toán là TS. Bùi Thị Yến Linh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường.

Hiện nay, tại các các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi việc phân tích BCTC chưa thực sự được chú trọng dẫn đến các thông tin tài chính chưa đáp ứng được nhu cầu quản trị tài chính tại đơn vị. Do đó, vấn đề đặt ra là cần nghiên cứu và hoàn thiện phân tích BCTC, giúp đơn vị quản trị các nguồn lực tài chính sao cho hợp lý, hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tại các bệnh viện.

Kết quả nghiên cứu của luận án, về mặt lý luận, luận án đã hệ thống hóa và làm rõ một số lý luận cơ bản về phân tích BCTC phục vụ quản trị tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập, gồm quy trình phân tích BCTC, phương pháp phân tích BCTC và nội dung phân tích BCTC phục vụ quản trị tài chính.

NCS. Trần Thanh Tâm trình bày tóm tắt luận án trước Hội đồng

Về thực tiễn, luận án đã làm rõ thực trạng phân tích BCTC phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và tổng hợp đánh giá các thành tựu đạt được và những hạn chế, nguyên nhân của các hạn chế về phân tích BCTC phục vụ quản trị tại các bệnh viện này theo 03 khía cạnh: Quy trình phân tích BCTC, phương pháp phân tích BCTC và nội dung phân tích BCTC. Luận án cũng đã phân tích định hướng phát triển của các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trong bối cảnh tự chủ tài chính và phân tích những nguyên tắc cần quán triệt khi đề xuất giải pháp hoàn thiện phân tích BCTC phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Qua đó, Luận án đã đề xuất các giải pháp hoàn thiện phân tích BCTC phục vụ quản trị tài chính tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm: Hoàn thiện quy trình phân tích BCTC; hoàn thiện phương pháp phân tích BCTC; hoàn thiện nội dung phân tích BCTC; hướng dẫn các bệnh viện sử dụng phương pháp Dupont, phương pháp hồi quy để phân tích khả năng sinh lợi của tài sản; bổ sung các bước tiến hành trong giai đoạn thu thập và xử lý thông tin phục vụ phân tích BCTC khi có sự hỗ trợ của công nghệ số, dữ liệu lớn... Đồng thời, Luận án đã đề xuất những kiến nghị về phía Nhà nước, về phía cơ quan chủ quản và về phía các bệnh viện để các giải pháp đề xuất có thể được áp dụng hiệu quả với các bệnh viện nghiên cứu.

Việc bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ không chỉ là niềm tự hào của NCS Trần Thanh Tâm mà còn là minh chứng cho chất lượng của đội ngũ giảng viên Trường Đại học Tài chính - Kế toán. Đây cũng chính là nền tảng vững chắc để Nhà trường ngày càng phát triển trong tương lai.

TS. Bùi Thị Yến Linh tặng hoa chúc mừng NCS Trần Thanh Tâm

NCS. Trần Thanh Tâm tặng hoa cảm ơn người hướng dẫn khoa học PGS.TS. Phạm Văn Đăng

NCS Trần Thanh Tâm tặng hoa cảm ơn PGS. TS. Nguyễn Trọng Cơ - Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án

NCS. Trần Thanh Tâm chụp ảnh lưu niệm với Hội đồng đánh giá luận án

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông.

Bài viết trước đó Nghiên cứu sinh Nguyễn Phương Hà bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
Bài viết tiếp theo Nghiên cứu sinh Phan Thị Thu Thủy bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ
In
293 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả