TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

thanhthuy Dang

Khai giảng khóa “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện pháp luật về quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022”

    Sáng ngày 22/8, Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khóa “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng thực hiện pháp luật về quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022” tại Trường. Tham dự khóa học có trên 100 học viên là các đồng chí lãnh đạo và kế toán các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

    Đến dự buổi Khai giảng khóa học, về phía đại biểu, có Ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi. Về phía Nhà trường, có TS. Lê Xuân Lãm, Chủ tịch Hội đồng trường, ThS. Trần Ngọc Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán.


TS. Lê Xuân Lãm, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Tài chính - Kế toán phát biểu khai giảng Khóa học


Ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi phát biểu

    Trường Đại học Tài chính - Kế toán là một cơ sở đào tạo công lập trực thuộc Bộ Tài chính, có sứ mệnh cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao theo định hướng ứng dụng trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý, pháp luật; chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn đóng góp cho sự nghiệp phát triển cộng đồng, phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Trong 46 năm hình thành và phát triển của Nhà trường, bên cạnh việc đào tạo hệ chính quy, hệ liên thông chính quy, hệ vừa học vừa làm, nhằm đáp ứng yêu cầu của xã hội, Nhà trường đã phối hợp cùng các cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh, các huyện, thị xã thuộc khu vực Miền Trung, Tây Nguyên mở nhiều khóa bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư xây dựng, kế toán cho cán bộ quản lý và kế toán đơn vị xã, phường, thị trấn, các đơn vị hành chính sự nghiệp.

    Mục đích của khóa học này nhằm giúp cho người học hiểu đúng, đầy đủ vị trí, vai trò, nội dung cơ bản về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP; cập nhật, hệ thống hóa các qui định pháp luật về công tác quản lý, sử  dụng tài sản công, về kế toán, từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá đầy đủ, kịp thời công tác tài chính, kế toán của đơn vị theo đúng các qui định của pháp luật, phù hợp với từng ngành, địa phương, đơn vị. Đồng thời, khóa học này hỗ trợ cho người học cập nhật, hệ thống hóa nội dung kiến thức về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP về các qui định pháp luật về công tác quản lý, sử  dụng tài sản công, về kế toán; từ đó giúp người học nắm bắt, vận dụng một cách linh hoạt để xử lý các tình huống về kinh tế, tài chính, kế toán đã và sẽ phát sinh trong tương lai gần tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

    Khóa học kéo dài trong 03 ngày. Các học viên sẽ được học 03 chuyên đề về kỹ năng thực hiện pháp luật về quản lý tài chính áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập; quản lý và sử dụng tài sản công; pháp luật kế toán - vai trò, nhiệm vụ của chủ tài khoản, của kế toán trong tổ chức công tác kế toán của đơn vị.

Việc tham gia Khóa bồi dưỡng này giúp cho học viên có được những giải pháp hữu hiệu nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, sử dụng nguồn lực tài chính trong công tác kế toán của đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã được Đảng và Nhà nước giao cho đơn vị.


Toàn cảnh khóa học buổi Khai giảng

 Quỳnh Anh.

Bài viết trước đó Lễ Khai giảng Khóa đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Tài chính - Ngân hàng tuyển sinh năm 2022
Bài viết tiếp theo Hoạt động hợp tác đào tạo giữa Trường Đại học Tài chính - Kế toán và Trường Đại học Tài chính - Marketting tại tỉnh Thừa Thiên Huế
In
664 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả