TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

thanhthuy Dang

Thông báo triệu tập sinh viên Khóa 10 đại học chính quy tham dự tư vấn chuyên ngành và đăng ký chuyên ngành

Bài viết trước đó Danh sách SV Khóa 07ĐH, 08ĐH, 09ĐH, 10ĐH, 09LTĐH, 10LTĐH dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I - năm học 2021-2022
Bài viết tiếp theo Chương trình Tổ chức Lễ tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2022
In
103 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả