TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Supper admin
/ Danh mục: Thông báo, Thông báo

Thông báo triển khai lịch học, lịch thi, thực hành chuyên môn, xét tốt nghiệp đối với sinh viên đại học, học viên cao học, học viên các lớp bồi dưỡng tại Cơ sở chính và Phân hiệu Thừa Thiên Huế
Bài viết trước đó Thông báo tổ chức cho sinh viên đại học chính quy tại Cơ sở chính và Phân hiệu Thừa Thiên Huế đăng ký học phần học kỳ I năm học 2021-2022
Bài viết tiếp theo Thông báo công khai các học phần đủ điều kiện mở lớp và tổ chức cho sinh viên đăng ký bổ sung thay thế cho các học phần không đủ điều kiện mở lớp trong HKI năm học 2021-2022 tại Cơ sở chính Quảng Ngãi
In
723 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả