TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Thông báo tổ chức cho SV các khóa đại học hệ chính quy đăng ký học phần và thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2020-2021

Bài viết trước đó Thông báo dự tuyển học bổng JDS của Chính phủ Nhật Bản
Bài viết tiếp theo Công nhận kết quả và khen thưởng cho sinh viên đạt giải Hội thi "Tài năng kế toán" năm 2020
In
243 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả