TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

thanhthuy Dang

Thông báo số 1 về Tổ chức hội thảo khoa học quốc gia "Phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục đại học trong bối cảnh mới"

Bài viết trước đó Thông báo lấy phản hồi ý kiến của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên
Bài viết tiếp theo Thông báo công khai các học phần đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ phụ năm học 2021-2022 và tổ chức cho sinh viên đăng ký thay thế cho các học phần không đủ điều kiện mở lớp
In
694 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả