TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Supper admin

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021
Bài viết trước đó Thông báo bố trí lịch học cho sinh viên đang học học phần "Thực hành chuyên môn" phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Bài viết tiếp theo Thông báo điều chỉnh thời gian bắt đầu các ca thi đối với kỳ thi kết thúc học phần từ học kỳ II năm học 2020-2021
In
1104 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả