TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Kế hoạch tổ chức học tập môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên khóa 8 và khóa 9 đại học hệ chính quy năm học 2021 - 2022

Bài viết trước đó Danh sách SV Khóa 07ĐH, 08ĐH, 09ĐH dự kiến được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II - năm học 2020-2021
Bài viết tiếp theo Thông báo học tập môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên khóa 8 và khóa 9 đại học hệ chính quy năm học 2021-2022
In
387 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả