TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Đặng thị Thanh Thúy

Công nhận kết quả và khen thưởng cho sinh viên đạt giải Hội thi "Tài năng kế toán" năm 2020

Bài viết trước đó Thông báo dự tuyển học bổng JDS của Chính phủ Nhật Bản
Bài viết tiếp theo Lịch học kỳ 2 năm học 2020 - 2021
In
232 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả