TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Thông báo tuyển sinh các lớp bồi dưỡng kiến thức của Trung tâm Bồi dưỡng Tài chinh - Kế toán - Kiểm toán

20/04/2022

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán (thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán) tuyển sinh lớp bồi dưỡng thực hành kế...
Lịch thi học kì 2 năm học 2021 - 2022

05/04/2022

Khóa 2, Khóa 3 văn bằng 2 và Khóa 10 liên thông ĐH hệ chính quy.

12

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả