TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

TT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Phạm Sỹ Hùng Hiệu trưởng - Giám đốc Tiến sĩ
2 Lê Thị Thanh Lưu Trưởng khoa Hệ thống thông tin quản lý - Phó Giám đốc NCS
3 Trần Thị Bích Thủy Trưởng Bộ môn ngoại ngữ - Phó Giám đốc Tiến sĩ
4 Đặng Thị Quyên Cán sự CN

 

 

Website: http://ttnnth.tckt.edu.vn

 

Bài viết trước đó Ban Quản lý Khu nội trú
Bài viết tiếp theo Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán
In
100 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả