TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Biểu mẫu dành cho học viên sau đại học

Biểu mẫu dành cho học viên sau đại học

1. Đơn đăng ký dự thi

2. Mẫu lý lịch

3. Giấy xác nhận thâm niên công tác

4. Giấy cam đoan

5. Phiếu đăng ký ôn thi thạc sĩ

6. Phiếu bổ sung kiến thức

6.1. Phiếu đăng ký học bổ sung kiến thức gần

6.2. Phiếu bổ sung kiến thức xa

7. Phiếu thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi thạc sĩ

In
89 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả