TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

SuperUser Account
/ Danh mục: Học bổng

Danh sách sinh viên được cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ I, năm học 2016 - 2017

 

Lưu ý: Sinh viên có tên trong danh sách nhận tiền học bổng tại Phòng Tài chính - Kế toán từ ngày 06/4/2017

Bài viết trước đó Quyết định V/v ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy của Trường Đại học Tài chính - Kế toán
Bài viết tiếp theo Trường Đại học Tài chính - Kế toán cấp trên 900 triệu đồng tiền học bổng khuyến khích học tập học kỳ I năm học 2016-2017
In
199 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả