TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Supper admin

Lịch học kỳ phụ năm học 2021-2022

Bài viết trước đó Thông báo công khai các học phần đủ điều kiện mở lớp trong học kỳ phụ năm học 2021-2022 và tổ chức cho sinh viên đăng ký thay thế cho các học phần không đủ điều kiện mở lớp
Bài viết tiếp theo Danh sách SV các khóa 9LTĐH, 5ĐH, 6ĐH và 7ĐH được công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2022
In
818 Rate this article:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả