TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

UNIVERSITY OF FINANCE AND ACCOUNTANCY

Thông báo học tập môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên khóa 8 và khóa 9 đại học hệ chính quy năm học 2021-2022

Bài viết trước đó Kế hoạch tổ chức học tập môn Giáo dục quốc phòng - An ninh cho sinh viên khóa 8 và khóa 9 đại học hệ chính quy năm học 2021 - 2022
Bài viết tiếp theo Thông báo xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 và đợt 2 năm 2022
In
319 Rate this article:
Không có đánh giá

Tin khác

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả