Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

       Tổ tư vấn tuyển sinh

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0345 326 999
  • Email: totuyensinh@tckt.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Đề án Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019

 

Download Hướng dẫn và Mẫu Phiếu đăng ký xét học bạ tại đây