thanhthuy Dang

Điểm mới trong cách tính điểm ưu tiên năm 2023

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2023 điểm ưu tiên sẽ được tính theo công thức mới, vừa căn cứ vào khu vực đối tượng ưu tiên, vừa tính theo mức điểm mà thí sinh đạt được. Đại diện của Bộ GD-ĐT cho biết, điều chỉnh này nhằm tránh hiện tượng hơn 30 điểm vẫn trượt ĐH, tạo công bằng ở nhóm thí sinh điểm cao khi cạnh tranh vào các ngành, trường top đầu. Cách tính mức điểm ưu tiên thí sinh được hưởng như sau:

Theo quy định về cộng điểm ưu tiên theo đối tượng và khu vực tuyển sinh, nếu thí sinh thuộc một trong các đối tượng và khu vực dưới đây, điểm ưu tiên của thí sinh sẽ được tính như sau:

Nhóm ưu tiên 1: được cộng 2 điểm

- Nhóm ưu tiên 2: được cộng 1 điểm

- Khu vực 1: được cộng 0,75 điểm

- Khu vực 2: được cộng 0,25 điểm

- Khu vực 2 - NT: được cộng 0,5 điểm 

Ví dụ: Nếu thí sinh TRƯƠNG ANH HÙNG ở TP. Quảng Ngãi là đối tượng thuộc nhóm ưu tiên 1 và ở khu vực 2 thì tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường là 2,25.

Nếu điểm thi của thí sinh đạt dưới 22,5 điểm (thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30)

Giả sử thí sinh Trương Anh Hùng trên nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Tài chính – Kế toán có điểm 3 môn thi dưới 22,5 điểm thì mức điểm ưu tiên thí sinh này được cộng vẫn là 2,25 điểm. Và tổng số điểm dùng để xét tuyển là 25 điểm.

Nếu điểm thi của thí sinh đạt từ 22,5 điểm trở lên (thang 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30)

Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt 22,5 điểm trở lên sẽ giảm dần với công thức như sau:

Mức điểm ưu tiên thí sinh được hưởng = [(30 - tổng điểm đạt được)/7,5] x tổng điểm ưu tiên được xác định thông thường

Giả sử thí sinh Trương Anh Hùng trên nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường ĐH Tài chính – Kế toán có điểm 3 môn thi đạt 25 điểm, vậy mức điểm ưu tiên thí sinh này được cộng là 1,5 điểm. Và tổng số điểm dùng để xét tuyển là 26,5 điểm

Với cách tính mới này, điểm xét tuyển của thí sinh càng vượt xa mốc 22,5 điểm thì mức điểm ưu tiên nhận được càng giảm. Và trong trường hợp đạt 30 điểm sẽ không còn được cộng điểm ưu tiên.

Tra cứu điểm cộng ưu tiên theo đối tượng và khu vực tại đây: https://www.tckt.edu.vn/tuyen-sinh/tin-tuyen-sinh/chi-tiet/doi-tuong-uu-tien-va-diem-uu-tien-khu-vuc-trong-tuyen-sinh-dai-hoc-nam-2023

----------------------------------------------

Trường Đại học Tài chính - Kế toán

📲  Hotline: 0345 326 999

☎️  Điện thoại: 0255 3 84 55 66 (Quảng Ngãi)    –     0234 6 29 68 68 (Huế)

🌐  Web: https://www.tckt.edu.vn/tuyen-sinh

📩  Email: tuyensinh@tckt.edu.vn

✅  Facebook: fb.com/dhtckt, fb.com/tuyensinhdhtckt

Phòng Tuyển sinh và Truyền thông.

Bài viết trước đó ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN KHU VỰC TRONG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023
Bài viết tiếp theo Chọn trường trước hay chọn ngành trước?
In
995 Rate this article:
Không có đánh giá

ĐỂ LẠI SỐ ĐIỆN THOẠI NHÀ TRƯỜNG SẼ GỌI CHO BẠN

Tin tức