PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2022

21/01/2022

Ngày 20/01/2022 vừa qua, Trường ĐH Tài chính - Kế toán (UFA) đã đưa ra phương án  tuyển sinh năm 2022. Theo đó Nhà trường sẽ tiến hành xét...
Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2021

12/03/2020

Năm 2021, Trư­ờng Đại học Tài chính - Kế toán thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2  và liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy...

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tin tức