Phân hiệu Trường ĐH Tài chính - Kế toán

tại Thừa Thiên Huế

Phương án tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2022

15/04/2022

Ngày 20/12/2022 vừa qua, Trường Đại học Tài chính - Kế toán (UFA) công bố phương án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022. Theo đó, Trường Đại học...
Thông báo Tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 dành cho thí sinh đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại học

22/03/2022

Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 dành cho thí sinh đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng hoặc trình độ đại...
Thông báo Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 6 năm 2022

18/03/2022

1. Ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng2. Chỉ tiêu tuyển sinh: 60 học viên3. Hình thức đào tạo: Chính quy4. Thòi gian đào tạo: 2 nãm5. Phương thức...
Thông báo tuyển sinh Khóa Bồi dưỡng kế toán trưởng doanh nghiệp và Đơn vị kế toán Nhà nước K143 tại Trường Đại học Tài chính - Kế toán

29/09/2021

       Nhằm hoàn thiện điều kiện bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng cho các doanh nghiệp và các đơn vị Kế toán nhà nước trên...

Tin tức

Thông Tin Tuyển Sinh

Xem tất cả