TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán

Tin tức
- Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng xử lý các nghiệp vụ Tài chính - Tế toán theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Chuẩn mực kế toán công năm 2021”
    Sáng ngày 31/5/2022 vừa qua, Trường Đại học Tài chính - Kế toán đã tổ chức Lễ khai giảng lớp “Bồi dưỡng kỹ năng xử lý các...

- Thông báo tuyển sinh Lớp “Bồi dưỡng kỹ năng xử lý các nghiệp vụ Tài chính - Kế toán theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Chuẩn mực kế toán công năm 2021”
Mục tiêu của khóa học:  Cập nhật, hệ thống hóa nội dung kiến thức về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo...

- Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng thực hành kế toán doanh nghiệp
Mục tiêu của khóa học: Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp. Hướng dẫn việc kiểm tra chứng từ kế toán, sắp xếp chứng từ, lưu...

- Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng thực hành kế toán doanh nghiệp
Chương trình 1: Thực hành kế toán theo chế độ kế toán hiện hành với dữ liệu thực tế. Với chương trình này học viên thao tác bằng thủ công, làm tất...

Tin tức

Thông báo tuyển sinh Lớp “Bồi dưỡng kỹ năng xử lý các nghiệp vụ Tài chính - Kế toán theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Chuẩn mực kế toán công năm 2021”

Trường Đại học Tài chính – Kế toán (UFA)

Thông báo tuyển sinh Lớp “Bồi dưỡng kỹ năng xử lý các nghiệp vụ Tài chính - Kế toán theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Chuẩn mực kế toán công năm 2021”

1. Mục tiêu của khóa học: 

        Cập nhật, hệ thống hóa nội dung kiến thức về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và chuẩn mực kế toán công Việt Nam năm 2021; từ đó giúp người học nắm bắt, vận dụng một cách linh hoạt để xử lý các tình huống về tài chính, kế toán đã và sẽ phát sinh trong tương lai gần tại các đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Nội dung chương trình bồi dưỡng: (Xem chi tiết tại đây)

3. Đối tượng bồi dưỡng: Lãnh đạo và kế toán các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện, tỉnh. 

4. Thời gian học tập: dự kiến 03 ngày.

5. Hình thức học: Học online hoặc học trực tiếp tại địa điểm theo thỏa thuận giữa đại diện Trường Đại học Tài chính-Kế toán với cơ quan, đơn vị phối hợp.

6. Thời gian tổ chức lớp: Theo thỏa thuận cụ thể giữa đại diện Trường Đại học Tài chính-Kế toán với cơ quan, đơn vị phối hợp.

7. Học phí: 1.500.000đ/1 học viên. Tùy theo số lượng học viên tham gia khóa học, mức học phí cụ thể được xác định trên cơ sở kết quả đàm phán giữa Trường Đại học Tài chính-Kế toán với đơn vị phối hợp. (học phí trên đã bao gồm tiền tài liệu học tập).

8. Đội ngũ giảng viên: Là các tiến sỹ, thạc sỹ, giảng viên chính có kinh nghiệm trong giảng dạy các lớp bồi dưỡng.

9. Đăng ký nhập học: Học viên đăng ký tham gia khóa học tại Văn phòng Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán. Học phí thu khi học viên đăng ký học. Học viên đến đăng ký học từ ngày có thông báo đến hết ngày 18/02/2022. Các thông tin khác, vui lòng liên hệ Văn phòng Trung tâm BD&TV TC-KT-KT, điện thoại 0934856432./.

In
353 Rate this article:
Không có đánh giá

Tài liệu để tải về

Bài viết mới