TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán

Tin tức
- Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng kỹ năng thực hành kế toán thuế và lập báo cáo thuế
Mục tiêu của khóa học: Hệ thống hoá những kiến thức cơ bản về thuế; Rèn luyện kỹ năng và hướng dẫn các nghiệp vụ kế toán thuế cần thiết...

- Thông báo tuyển sinh Lớp bồi dưỡng thực hành kế toán doanh nghiệp
Mục tiêu của khóa học: Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp. Hướng dẫn việc kiểm tra chứng từ kế toán, sắp xếp chứng từ, lưu...

- Thông báo tuyển sinh Lớp ôn tập kiến thức, phục vụ thi tuyển công chức ngành thuế nằm 2022 tại tỉnh Khánh Hòa
    Dự kiến kỳ thi tuyển dụng công chức Tổng cục Thuế năm 2022 được tổ chức triển khai trong Quý IV năm 2022 trong phạm vi toàn quốc....

- Thông báo tuyển sinh Lớp ôn tập kiến thức, phục vụ thi tuyển công chức ngành Thuế năm 2022 tại tỉnh Quảng Ngãi
    Theo kế hoạch, trong quý IV/2022, Tổng cục Thuế triển khai kỳ thi tuyển dụng công chức trên phạm vi toàn quốc theo Đề án thi tuyển...

- Thông báo tuyển sinh Lớp “Bồi dưỡng kỹ năng xử lý các nghiệp vụ Tài chính - Kế toán theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP và Chuẩn mực kế toán công năm 2021”
Mục tiêu của khóa học:  Cập nhật, hệ thống hóa nội dung kiến thức về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo...

Giới thiệu

Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn
Tài chính - Kế toán - Kiểm toán

     Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán là tổ chức dịch vụ trực thuộc Trường Đại học Tài chính - Kế toán. Hoạt động của Trung tâm tuân thủ các quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tài chính - Kế toán.

I. Mô hình hoạt động và chức năng

       Trung tâm Bồi dưỡng và Tư vấn Tài chính - Kế toán - Kiểm toán có chức năng tổ chức chiêu sinh, giảng dạy và cấp giấy chứng nhận cho học viên các khóa bồi dưỡng chức danh, bồi dưỡng nghiệp vụ liên quan đến lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thị trường chức khoán, giá cả, kế toán, kiểm toán; thực hiện các hoạt động dịch vụ liên quan đến các lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán đáp ứng nhu cầu của xã hội; tổ chức quản lý các lớp đào tạo hệ vừa làm vừa học của Trường Đại học Tài chính - Kế toán đặt tại Trung tâm.

II. Tổ chức bộ máy
    1. Phụ trách trung tâm:  Trần Ngọc Nghĩa
    2. Các nhóm tư vấn
        - TS. Tống Thiện Phước
        - TS. Trần Tùng Lâm
        - TS. Lê Văn Khâm
        - ThS. Nguyễn Hoàng Nguyên

III. Các hoạt động
Hoạt động bồi dưỡng:
    - Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán, kiểm toán theo các phần hành công việc gắn với hoạt động cụ thể của từng tổ chức;
    - Bồi dưỡng kỹ năng quản lý thuế, quản lý ngân sách, quản lý tài chính các đơn vị hành chính, sự nghiệp.
    - Bồi dưỡng nghiệp vụ thực hành kế toán.
    - Bồi dưỡng kỹ năng lập, thẩm định, quản lý dự án đầu tư…
Hoạt động dịch vụ:
    - Dịch vụ kế toán cho doanh nghiệp: Lập báo cáo thuế; hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán; lập báo cáo tài chính và quyết toán thuế;
   - Dịch vụ tư vấn về kế toán: Tư vấn xây dựng quy trình, xử lý các vướng mắc trong nghiệp vụ kế toán; tư vấn chọn nhân viên kế toán và kế toán trưởng; tư vấn lập báo cáo tài chính theo yêu cầu của công ty ...

    - Dịch vụ biên soạn tài liệu giảng dạy về tài chính, kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh.
Các lớp thường xuyên mở tại Trung tâm:
-  Hướng dẫn thực hành kế toán thủ công và kế toán trên máy vi tính, thuộc các lĩnh vực: Kế toán doanh nghiệp, Kế toán hành chính sự nghiệp, Kế toán ngân sách và tài chính xã.
-  Hướng dẫn thực hành nghiệp vụ ngân hàng thương mại, kế toán ngân hàng.
-  Bồi dưỡng kiến thức căn bản về kế toán.
-  Hướng dẫn lập báo cáo thuế…

TT Họ và tên Chức vụ, công việc đang công tác Học hàm, học vị
1 Trần Ngọc  Nghĩa  Phụ trách trung tâm  Thạc sĩ
2 Phan Duy  Minh  Chuyên viên  PGS, Tiến sĩ
3 Mai Thị  Thanh  Nhân viên phục vụ  CN

 

LIÊN HỆ Địa chỉ: TT La Hà, Huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi,
Điện thoại: 0255. 3845079 Fax: 0255.3845717
Email: ttbddv@tckt.edu.vn

In
8072 Rate this article:
Không có đánh giá

Bài viết mới