TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2021

16/01/2021

Trường Đại học Tài chính – Kế toán (UFA) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2021 với chuyên ngành Tài chính – Ngân...
Thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2 và liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2021

12/03/2020

Năm 2021, Trư­ờng Đại học Tài chính - Kế toán thông báo tuyển sinh Đại học văn bằng 2  và liên thông Cao đẳng lên Đại học hệ chính quy...

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Tin tức