Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Kế hoạch Tổ chức kỳ thi tuyển sinh liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2018

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2019