Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Thông tin tuyển sinh

Thông báo Nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018


XÉT TUYỂN BỔ SUNG TỪ HỌC BẠ THPT (ĐẾN 15/9): MẪU PHIẾU XÉT TUYỂN TỪ HỌC BẠ

XÉT TUYỂN BỔ SUNG TỪ ĐIỂM THI THPT 2018 (ĐẾN 15/9): MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN


Tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2019