Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Biểu mẫu

Danh sách Đề tài luận văn của Học viên cao học Khóa K1CH

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Tên luận văn

Người HD

1

Đặng Thị Kim Chi

21/05/1990

Giải pháp tăng cường huy động vốn tại Ngân hàng thương mại Đại Dương - Chi nhánh Quảng Ngãi

PGS, TS. Đặng Văn Du

2

Nguyễn Duy Chí Cường

09/05/1989

Phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi

TS. Trần Văn Trí

3

Nguyễn Ngọc Danh

09/12/1991

Hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Bảo hiểm xã hội thành phố Quảng Ngãi

TS. Lê Văn Khâm

4

Lê Thị Phương Hải

25/10/1984

Quản trị rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

PGS, TS. Đặng Văn Du

5

Lê Thị Kim Hoanh

10/05/1980

Quản trị rủi ro tín dụng doanh nghiệp tại Agribank chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

TS. Tống Thiện Phước

6

Bùi Ngọc Hưng

21/01/1982

Quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi

TS. Trần Tùng Lâm

7

Huỳnh Thị Thanh Lộc

16/02/1994

Giải pháp nâng cao doanh thu tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

TS. Phạm Sỹ Hùng

8

Phạm Duy Mạnh

20/02/1986

Hoàn thiện hoạt động cho vay khách hàng cá nhân kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi

TS. Hồ Hữu Tiến

9

Nguyễn Nữ Thanh Nga

25/06/1989

Hoàn thiện công tác định giá tài sản bảo đảm là bất động sản trong cho vay tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi 

TS. Lê Xuân Lãm

10

Dương Thị Minh Nga

18/05/1986

Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Agribank chi nhánh Quảng Ngãi

TS. Tống Thiện Phước

11

Lê Thị Nhân

02/07/1981

Phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Dung Quất

TS. Trần Văn Trí

12

Lê Thị Nhàng

27/10/1985

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi

TS. Phạm Sỹ Hùng

13

Nguyễn Minh Nở

20/07/1979

Nâng cao chất lượng tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Mộ Đức

TS. Lê Xuân Lãm

14

Bùi Thị Kim Sa

23/01/1989

Hoàn thiện công tác hoàn thuế giá trị gia tăng tại Cục thuế tỉnh Quảng Ngãi

PGS, TS. Đỗ Đức Minh

15

Bùi Thị Kim Sâm

18/12/1993

Phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

TS. Bùi Phụ Anh

16

Nguyễn Thị Kim Sương

07/02/1987

Giải pháp phát triển kinh doanh dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Đức Phổ, Quảng Ngãi

TS. Hồ Hữu Tiến

17

Lê Quang Tân

11/07/1988

Giải pháp tăng trưởng tín dụng tại Agribank chi nhánh huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

PGS, TS. Đỗ Đức Minh

18

Nguyễn Tấn Hoàng Tân

30/11/1991

Giải pháp huy động vốn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông - Chi nhánh Quảng Ngãi

TS. Trần Tùng Lâm

19

Võ Thị Thu Thanh

01/03/1980

Tăng cường công tác kiểm soát chi ngân sách xã tại Kho bạc Nhà nước Nghĩa Hành thuộc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi

TS. Bùi Thị Yến Linh

20

Nghiêm Thị Thu Thảo

04/11/1989

Tăng cường công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi

TS. Bùi Thị Yến Linh

21

Hồ Trung Thịnh

30/12/1990

Nâng cao chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Quảng Ngãi

TS. Trần Văn Trí

22

Nguyễn Thị Thôi

15/12/1984

Giải pháp hoàn thiện tín dụng đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi

PGS, TS. Đặng Văn Du

23

Nguyễn Thị Minh Thư

28/11/1991

Phát triển cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Minh Long - tỉnh Quảng Ngãi

TS. Lê Đình Hạc

24

Võ Thị Thùy Thương

11/05/1989

Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi

PGS, TS. Đỗ Đức Minh

25

Võ Thị Phương Thúy

21/01/1994

Giải pháp phát triển hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Huyện Đức Phổ Quảng Ngãi

TS. Tống Thiện Phước

26

Tống Thiện Thủy

25/06/1974

Hoàn thiện công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi

TS. Trần Tùng Lâm

27

Nguyễn Quốc Toàn

10/10/1985

Nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu và chi bồi thường bảo hiểm gốc tại Công ty Bảo hiểm PVI Nam Trung Bộ

TS. Lê Văn Khâm