Liên hệ

  • Đại học Tài chính - Kế toán

  • Địa chỉ: Thị Trấn La Hà, Tư Nghĩa
  • Tỉnh Quảng Ngãi
  • Điện thoại: 0255. 3 845 578
  • Email: info@tckt.edu.vn

Đảng bộ

Chi bộ Khoa Hệ thống thông tin quản lý và Khoa Luật Kinh tế tổ chức kết nạp đảng viên mới

Chiều ngày 07/8/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy, Chi bộ Khoa Hệ thống thông tin quản lý tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Đặng Thị Kiêm Hồng và Chi bộ Khoa Luật Kinh tế tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng Phạm Thị Thúy Kiều.

Thay mặt Chi bộ, đồng chí Lê Thị Thanh Lưu - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Hệ thống thông tin quản lý đã trao Quyết định Kết nạp Đảng cho đồng chí Đặng Thị Kiêm Hồng và đồng chí Huỳnh Ngọc Nghiêm - Bí thư Chi bộ, Trưởng Khoa Luật Kinh tế đã trao Quyết định Kết nạp Đảng cho đồng chí Phạm Thị Thúy Kiều và chúc mừng hai đồng chí sau một thời gian phấn đấu, rèn luyện đã được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Các đồng chí Bí thư Chi bộ ghi nhận những cố gắng trong suốt thời gian qua của hai đảng viên mới, yêu cầu hai đồng chí tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị và năng lực chuyên môn, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên, đặc biệt là thực hiện tốt quy định về những điều đảng viên không được làm.

Dưới cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ và xin hứa sẽ nỗ lực không ngừng để hoàn thành nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.


Đồng chí Đặng Thị Kiêm Hồng đọc Lời Tuyên thệ


Đồng chí Phạm Thị Thúy Kiều đọc Lời Tuyên thệ

Qua Lễ kết nạp đảng viên mới, hai Chi bộ đã được bổ sung 02 đảng viên trẻ, có trình độ, có năng lực, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng đối với đơn vị.

Một số hình ảnh tại Lễ Kết nạp (Nguồn tin: Quỳnh Anh)